Nemlia

Velfærds­teknologiske hjælpemidler til plejesektoren

Your Journey to a Fulfilling Life

Nemlia

Velfærds­teknologiske hjælpemidler til plejesektoren

Velfærds­teknologiske hjælpemidler til plejesektoren

Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Velfærdsteknologiske hjælpemidler er en af de mest lovende udviklinger inden for plejesektoren. Plejesektoren har længe haft brug for teknologi, der kan hjælpe med at effektivisere arbejdsgange, reducere arbejdsbyrden for personalet og forbedre livskvaliteten for patienter og borgere.

IoT-løsninger (Internet of Things) er en af de mest ambitiøse og anvendte teknologier inden for velfærdsteknologi, da IoT-løsninger kan bruges til at indsamle og analysere data fra forskellige sensorer og enheder, der er strategisk placeret på vigtige områder. Det kan fx være sensorer placeret i gulvet på et plejehjem, så medarbejdere kan monitorere beboernes bevægelser, selv når de ikke er fysisk til stede.

IoT som velfærdsteknologisk hjælpemiddel kan dermed forbedre den daglige pleje ved at give plejepersonalet mulighed for at overvåge beboernes sundhedstilstand og adfærd. Det giver personalet et bedre beslutningsgrundlag til gavn for den enkelte patients individuelle behov.

Nemlia er en IoT-baseret velfærdsteknologi, der er sat i verden for netop at styrke og aflaste plejesektoren.

Under overskriften ‘Ukompliceret teknologi bidrager til løsning af plejesektorens kapacitetsproblemer’ har nyhedsmediet Business Review bragt historien om Nemlia, der via velfærdsteknologiske løsninger har hjulpet plejehjemmet Adelaide med at aflaste kapacitetsproblemer og styrke den generelle kvalitet i de ansattes evne til at yde omsorg og pleje. 

Nemlia er en programmeringsvirksomhed, der fokuserer på at udvikle velfærdsteknologiske løsninger til plejesektoren. I samarbejde med Sense Solutions har vi sammen afklaret behovet for teknologiske hjælpemidler, og herfra er vi blevet enige om den hardware – altså sensorer og gateways – der skal til for at løfte opgaven. 

Sense Solutions rolle i samarbejdet har derfor været at afsøge de tekniske muligheder, og herefter har vi sørget for at fremsende den indhentede data i et format, som er kompatibel med Nemlias Healthcare Platform. Læs artiklen fra Business Review.

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet

Velfærdsteknologi i sundhedsvæsnet har potentiale til at revolutionere den måde, vi tænker og leverer sundhedspleje på. IoT-teknologi kan spille en afgørende rolle i at forbedre sundhedspleje ved at give sundhedspersonalet mulighed for at overvåge patienternes sundhedsdata og adfærd i realtid.

Det betyder, at sundhedspersonalet kan tilpasse behandlingen og plejen til hver enkelt patient individuelt, og dermed give en mere personlig og skræddersyet behandling. Med IoT-baseret velfærdsteknologi kan sundhedspersonale også effektivisere deres arbejdsgange og reducere arbejdsbyrden, samtidig med at patientens behandlingsforløb forbedres.

Enhver funktionel og bæredygtig IoT-løsning i sundhedsvæsnet skal naturligvis tilpasses og skræddersys det sted, hvorfra sundhedsydelserne leveres. Derfor er det af afgørende betydning, at hardware, software og patientbehov er sammentænkt og udviklet til at levere de nødvendige løsninger.

Det er netop, hvad vi hos Sense Solutions specialiserer os i.

Brugervenlige løsninger og LoRaWAN®

Der er ingen snærende bånd, når plejehjem vælger Nemlia. Hele ideen med den nye plejehjemsløsning, som anvendes overalt på Færøerne og nu er på vej ind i Danmark, er, at både software og hardware skal være nemt at bruge.

Softwaren, som er app-baseret, kræver højst tre klik for at få overblik over en beboersituation. Og hardwaren består blandt andet af helt almindelige smartphones og ukomplicerede sensorer, der kan sammensættes og flyttes rundt, så de understøtter den enkelte borgers aktuelle behov.

Du kan læse mere om netværket LoRaWAN®, som er specifikt designet til at understøtte IoT.

Keep it simple

Keep it simple

Det skal være let at installere, bruge og tilpasse løsningerne til den enkelte beboers behov på landets plejehjem.

Det er mantraet for Sense Solutions, der leverer det tekniske fundament under Nemlias løsninger til plejesektoren.

Sammen leverer de to partnere et anderledes bud på, hvordan man kan løse kapacitetsproblemerne på plejehjemmene med ukompliceret teknologi, der skaber arbejdsglæde og mere tid til de ældre.

“Nemlia-appen er meget brugervenlig!
En af de ting, jeg især er glad for er, at vi har nemt tilgængelig historik over de enkelte beboerregistreringer. Vi kan se, hvem der har kaldt, og hvem der har været urolig i løbet af natten, så vi har et fuldt overblik over den enkelte beboers søvnmønster, som vi kan videregive til dagvagten. Det har stor betydning for den omsorg og pleje, beboeren har behov for i løbet af dagen”

– Inger – fastansat nattevagt på Adelaide

Case

Plejehjemmet Adelaide

Hurtige resultater

Plejehjemmet Adelaide har med brug af simple velfærdsteknologiske løsninger skabt et miljø med tilfredse medarbejdere, højere kvalitet i plejen og lavere lønomkostninger.

Dyre vikarløsninger er blevet afskaffet og erstattet af færre fastansatte, der i kraft af teknologien har forbedret nattetimerne på plejehjemme.

Enkelhed og intuitivt

Nemlias løsning har løst de tekniske problemer, som personalet tidligere sloges med. Både softwaren og hardwaren i den nye løsning er meget
intuitiv og væsentlig nemmere at bruge.

Der er kun én app på den helt almindelige smartphone, personalet anvender, og det kræver kun få tryk at få
overblik over en beboersituation. Sensorudstyret et ligeledes af en anden og langt mere enkel samt billigere kaliber.

“Vi har tidligere haft en klassisk, omfattende løsning, som var alt for komplicerede. Sensorerne var pivdyre og alt for tekniske til os, så de gav ikke den ønskede værdi. Jeg skal ikke kunne sige, hvis skylden var, men de fungerede ikke.
Vi kan ikke drive plejehjem og yde omsorg uden teknologi, men den skal være nem for personalet at administrere”

– Tina Petersen – forstander på Adelaide

Teknikken i baggrunden velfærdsteknologi

Teknikken i baggrunden

Der findes mange væg-til-væg løsninger på markedet, som tvinger plejehjemmene ned i en ramme defineret af leverandøren.

Ofte udspringer løsningerne fra hospitalssektoren og er baseret på kompliceret teknologi, som skyder forbi plejehjemmenes behov.

Vores løsning er udviklet af folk fra plejesektoren med et grundprincip om brugervenlighed og enkelhed.

Læs meget mere om hvordan IoT Facility Management og IoT Asset Tracking Management kan være med til at optimere effektiviteten i forskellige typer af industrier.

Nemlia og Sense Solutions

Mød holdet bag løsningen

Ulrik Blichfeldt
Ulrik Blichfeldt

Contry manager – Nemlia Danmark

EYÐBJØRG LEO

Product manager – Nemlia Færøerne

Bo Erichsen
Bo Erichsen

CTO – Sense Solutions

Mads Liebst
Mads Liebst

CCO – Sense Solutions
mali@sensesolutions.dk