IoT Facility Management

IoT facility management handler om at anvende IoT-teknologi til at overvåge og styre bygningers og faciliteters drift og vedligeholdelse. Med IoT-teknologi og IoT-løsninger kan man indsamle data fra sensorer og enheder, som giver en præcis status på bygningens drift i realtid, hvilket muliggør proaktiv vedligeholdelse og reparationer.

IoT er en vigtig tilføjelse til facility management (FM), idet teknologien kan forbedre effektiviteten og pålideligheden af bygningsdrift og vedligeholdelse. Det kan også reducere omkostninger gennem optimeret energiforbrug, eller hjælpe virksomheder med at komme i mål med bestemte miljøtiltag.

Forbedret facility management med IoT: Kunder, bundlinje og miljø i fokus

Med indsigt i data omkring en bygnings performance kan man automatisere manuelle processer til gavn for blandt andet arbejdsmiljø, produktivitet og omkostningseffektivitet – fx via sensorer placeret på samtlige etager, der måler temperatur og luftfugtighed.
Når temperaturen og luftfugtigheden når en bestemt grænseværdi, kan systemet sende en besked til den vagthavende servicetekniker, der således kan justere ventilationssystemet for optimalt indeklima samt brug af ventilations- og opvarmningsressourcer. Har virksomheden et automatisk ventilationssystem, kan dette tillige integreres med IoT facility management-løsningen, så det hele kører på autopilot.

En sidste pointe omkring de mange muligheder og fordele, IoT bringer for dagen, er, at udstyr og maskiner, der er centrale for driften af en bygning, kan udstyres med IoT-sensorer, der monitorerer deres performance. Igen kan bestemte grænseværdier for udstyret og maskinerne indstilles, således en servicetekniker bliver tilkaldt, når en given metric overskrider en bestemt grænseværdi. Det betyder, at reparationer og vedligehold kan planlægges på forkant, hvilket kan reducere mængden af nedetid – hvilket yderligere kan være med til at skabe en bedre kundeoplevelse hos slutbrugeren af bygningen.

Alt i alt kan IoT være med til at forbedre facility management – til gavn for kunder, bundlinje og miljø. I dette indlæg vil vi dykke ned i de mange fordele, der er forbundet med IoT i relation til facility management, afsøge hvilke nuværende virksomheder og aktører, der gør brug af teknologien i dag og kigge nærmere på den teknologiske baggrund, der muliggør IoT.

Fordele ved IoT facility management

IoT facility management bringer en lang række fordele med sig. En af de største fordele er, at det kan hjælpe virksomheder med at reducere omkostningerne til vedligeholdelse og energiforbrug. Ved at integrere IoT-enheder i bygningens infrastruktur kan man nemt overvåge og optimere de forskellige systemer, der bruges til at opretholde en optimal bygningsdrift. Som nævnt tidligere kan IoT-enheder eksempelvis bruges til at måle temperaturen og luftfugtigheden i bygningen og justere HVAC-systemet for at optimere energiforbruget.

Desuden kan IoT-enheder bruges til at monitorere bygningens elforbrug og identificere potentielle energibesparelser. Ved at optimere bygningens energiforbrug kan man både reducere driftsomkostningerne og bidrage til en mere bæredygtig drift. Udover at spare penge på vedligeholdelse og energiforbrug, kan IoT-enheder også hjælpe med at forbedre bygningsdriftens effektivitet, da man kan identificere problemer, før de opstår, og dermed undgå uplanlagt nedetid og de hertil medhørende omkostninger.

I forhold til bæredygtig drift og energioptimering kan databaserede indsigter – tilvejebragt af sensorer og IoT-teknologi – forsyne virksomhedsledere med de fornødne oplysninger, de har brug for, til at optimere deres energiforbrug og dermed deres miljøpåvirkning. Sense Solutions har i den sammenhæng indgået i et samarbejde med den spanske softwarevirksomhed Dexma, hvor Sense Solutions står for at levere IoT-sensorer, som Dexma anvender i deres energioptimerende service.

Case studier

Eksempler på virksomheder der anvender IoT til facility management

Mange virksomheder har allerede implementeret IoT facility management-løsninger og opnået betydelige fordele. I de følgende afsnit vil vi vise dig et par eksempler på virksomheder, der succesfuldt har kunnet drage fordel af IoT til at styrke processer omkring facility management.

JLL

JLL

En anden virksomhed, der har opnået positive resultater med IoT facility management, er JLL, som er en global ejendomsservicevirksomhed. JLL har været en af frontløberne i at implementere IoT-løsninger i deres tilgang til facility management. Virksomheden har brugt IoT-teknologier til at overvåge og styre forskellige systemer i deres bygninger, herunder energiforbrug, belysning og ventilation. Ved at analysere data fra disse systemer i realtid har JLL kunnet optimere deres ydeevne og opnå betydelige besparelser.

Et af de områder, hvor JLL har haft stor succes med IoT, er energistyring. Ved at bruge sensorer og andre IoT-enheder til at overvåge energiforbruget i deres bygninger, har JLL kunnet identificere ineffektive systemer og derefter træffe nødvendige justeringer. Som et resultat har virksomheden opnået betydelige besparelser på energiforbruget og reduceret deres miljøpåvirkning.

JLL har også brugt IoT-teknologier til at overvåge belysning og ventilation i deres bygninger. Ved at installere sensorer og automatiserede systemer har virksomheden kunnet sikre, at disse systemer fungerer optimalt, mens de samtidig sparer energi og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne. Derudover gør IoT-løsninger det muligt for deres teknikere at opdage og rette fejl og problemer hurtigere og mere effektivt.

Honeywell

Honeywell

Honeywell er en global teknologivirksomhed, der har specialiseret sig i at udvikle og producere en bred vifte af produkter og løsninger inden for områder som luftfart, bygningsstyring og industriautomatisering.
Virksomheden har implementeret IoT-baserede løsninger i mange forskellige typer bygninger, herunder kontorbygninger, lufthavne, hospitaler og industrielle faciliteter. Ved hjælp af sensorer og software kan Honeywell overvåge og analysere data omkring bygningsperformance, energiforbrug og vedligeholdelsesbehov i realtid.
Dette giver dem mulighed for at identificere potentielle problemer, før de opstår, hvorved de kan igangsætte proaktivt vedligehold og reparation og dermed undgå driftsstop.

Honeywells IoT-løsninger kan også integreres med eksisterende styringssystemer, hvilket gør det muligt at automatisere og optimere driften af udstyr som klimaanlæg, elevatorer, belysning og sikkerhedssystemer. Dette kan føre til store energibesparelser, reducere omkostninger til service og vedligehold samt forbedre den generelle bygnings performance.

Teknologien bag IoT facility management

Vi har nu kigget på de mange fordele, som IoT tilbyder i forhold til facility management, samt set på konkrete virksomheder, der allerede i dag forstår at udnytte teknologien til egen vinding. Men hvordan fungerer teknologien egentlig? Det vil vi forsøge at afklare i de følgende afsnit. Her er en oversigt over de forskellige typer IoT-teknologier, der kan bruges i facility management:

1. Sensorer

Sensorer er afgørende for at indsamle data, som kan bruges til at optimere facility management. Sensorer kan bruges til at måle forskellige fysiske parametre som fx temperatur, luftfugtighed, CO2-niveauer og lysstyrke. De kan også registrere bevægelse, tilstedeværelse og lyd.
Disse data kan hjælpe facility managers med at opnå en dybere forståelse af, hvordan bygninger og udstyr bruges, hvilket giver dem den fornødne viden til at tilpasse bygningsdriften for at opnå optimal ydeevne og energieffektivitet. Med den rigtige anvendelse af sensorer kan facility managers få øget indsigt i deres faciliteter, identificere områder med ineffektivitet og implementere løsninger til at forbedre drift og produktivitet.

2. LoRaWAN®

LoRaWAN® (Long Range Wide Area Network) er en trådløs teknologi, der er designet til at sende data over store afstande med lavt strømforbrug. Dette gør det ideelt til facility management applikationer, hvor sensorer kan placeres over et stort område og stadig være i stand til at sende data tilbage til en central hub.

Disse teknologier kan integreres med eksisterende facility management systemer for at skabe en mere intelligent og effektiv løsning. Det kan også hjælpe facility managers med at reducere energiforbruget, forbedre vedligeholdelsesprocesser og øge produktiviteten.

Læs mere om LoRaWAN® her.

3. RFID

RFID (Radio Frequency Identification) kan bruges til at spore placeringen af udstyr og andre ressourcer i realtid. Dette kan hjælpe facility managers med at holde styr på, hvor deres ressourcer og assets befinder sig, og sikre, at de er på de rigtige steder, når de har brug for dem.

Du kan læse mere om brugen af IoT-teknologi til asset tracking management her.

4. Bluetooth

Bluetooth-teknologi kan bruges til at oprette forbindelse til en række forskellige enheder, herunder sensorer og smart devices. Ligesom LoRaWAN og RFID kan Bluetooth give facility managers mulighed for at overvåge og styre deres udstyr og ressourcer i realtid.