Dataforsyning

Vi hjælper virksomheder med at indsamle data fra verden omkring dem

Grønt

Effektivt

Innovativt

Kundevenligt

Fleksibelt

Datadrevet

Sensorer fra Sense Solutions

Kundecase: Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Plejehjemmet Adelaide har installeret Nemlias plejehjemsløsning med beboerkald, nødkald og sensorer på fællesarealer og i boliger, hvor det er nødvendigt.

Løsningen blev valgt sideløbende med et større forandringsprojekt, der satte den individuelle beboer i centrum.

Nemlia kunde case

Data fra sensorer på LoRaWAN®

Kundecase: Smart gadebelysning

Løsningen bliver bygget på data fra sensorer på LoRaWAN®-netværk fra Cibicom og sikrer, at den enkelte gadelampe tænder og slukker intelligent, så borgerne kun møder fuld oplyste gader foran sig og et stykke bagud.

Bliv kontaktet og hør, hvordan vi kan hjælpe dit “smart” projekt til verden.

Sensorbaseret informations­indsamling

Pålidelig og præcis information er afgørende for at reducere eller eliminere driftsforstyrrelser og nedetid. Virksomheder bliver i stigende grad nødt til at optimere driften for at være på forkant med fejl i forsyningskæder på globale markeder. Sense Solutions tilbyder realtidsinformation om udstyr, bevægelser, temperaturskift, varebeholdninger, produktivitet og andre nøglefunktioner. Skræddersyet rapportering og advarsler forudsiger vedligeholdelse og giver mulighed for proaktiv beslutningstagning, der øger oppetiden og forbedrer kvaliteten.

Sense Solutions og nærtstående partnere har sammen mange års erfaring i udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af sensorbaserede informations-systemer. Både som samlet løsning og som separat disciplin findes der referenceprojekter, der gør partnerskabet til en af de mest erfarne spillere på markedet for IoT-løsninger.

Certificeret viden og erfaring

Sensor

Sensorporteføljen består af flere data-loggers med hver deres force. Opdag, hvordan indsigt kan give dig grundlag til at gøre en forskel – ikke kun for din forretning, men også for miljø og klima. Med vores IoT-sensorer opsamler vi dine data og finder vigtige indsigter, der giver dig mulighed for at optimere og træffe mere bæredygtige valg.

Connectivity

Med det åbne og meget effektive LoRaWAN® opsamles data trådløst fra sensorer overalt i Danmark. Med den rigtige connectivity-løsning kan vi sikre en effektiv ubrudt strøm af data med lav vedligeholdelsesbehov.
Vi kan videresende data direkte til jeres eget data management-system eller via et data-warehouse med mulighed for lagring, transformation og distribution.

Security

Certificerede sikkerheds-
eksperter hjælper, når du har brug for et ekstraordinært sikkerhedsniveau. Vi tager IoT-cybersikkerheden til næste niveau. Med kryptering og nøglegenerering bygger vi nogle af verdens mest sikre data-indsamlingsløsninger. Vi sørger for, at dine kritiske data bliver transporteret sikkert til den havn, du ønsker. Desuden beskytter vi din IP ved at bruge fortrolige algoritmer og undgår herved, at du bliver kompromitteret.

Data

Data fra sensorer opsamles på centrale servere og sendes videre til data management-systemer, hvor de analyseres, kombineres med anden data eller bruges direkte i datadrevne beslutninger. Sense Solutions er ikke kun indsamling af ny data via IoT, men også brug af eksisterende data. Vi overvåger og rådgiver om både offentlige og private data-spaces (tilgængelige databaser) samt rådgivning om adgang til data fra andre EU-lande.

Advanced Data Analytics

Er der brug for avanceret dataanalyse med AI og ML, arbejder Sense Solutions sammen med førende virksomheder på dette område. Sense Solutions samarbejder også med jeres eksisterende udviklingspartnere og leverer den helt rigtige data forsyning til ADA-modellerne.

Kontakt os

På telefon 25 78 40 28 eller mail info@sensesolutions.dk

At skabe værdi fra data er ikke simpelt. Men det er simpelt at komme i gang

Lav en ærlig forretningsplan

Lav en ærlig forretningsplan

Hvad vi du opnå?
Hvor værdifuldt er det for dig at nå disse mål? Tænk kort, langt og sikkert.

Book en uforpligtende workshop

Lav en god data arkitektur

Lav en god data arkitektur

Hvor skal vi måle? Hvilke krav til kvalitet og sikkerhed? “Live” data eller et datapunkt i døgnet?

Få tips og rådgivning til din dataarkitektur

Lav et brugbart proof of concept

Lav et brugbart proof of concept

Husk systemovervågning, sensorvedligeholdelse, løbende sikkerhedstest, datavalidering m.m.

Få hjælp til opsætning, drift og recycling

Transformering og skalering

Transformering og skalering

Skab return on investment ved at optimere processer eller ny forretning på stabile dataforsyninger.

Sense Solutions’ data med leverancegaranti