Data forsyning

-Vi hjælper virksomheder med at indsamle
data fra verden omkring dem.

Med pålidelig data bliver vores kunder:
Grønnere
Mere effektive
Mere innovative
Mere kundevenlige
Bedre til at forudsige vedligeholdelse
Træffe bedre og data-drevne beslutninger

Kunde case: Smart gade belysning

Smart belysning skal sikre høj borgerservice, men spare på strøm og dermed Co2 når ingen borgere har behov.

Med data fra sensorer på LoRaWan

Løsningen bliver bygget på data fra sensorer på LoRaWan netværk fra CiBiCom og sikre den enkelte gadelampe tænder og slukker intelligent så borgerne kun møder fuld oplyste gader både foran sig og et stykke bagud.
Bliv kontaktet og hør hvodan vi kan hjælpe dit "smart" projekt til verden
Kontakt mig

Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Plejehjemmet Adelaide har med brug af simple velfærdsteknologiske løsninger skabt et miljø med tilfredse medarbejdere, højere kvalitet i plejen og lavere lønomkostninger.

Med Sensorer fra Sense Solutions

Adelaide har for nylig installeret Nemlias plejehjemsløsning med beboerkald, nødkald og sensorer på fællesarealer og i de boliger, hvor det er nødvendigt.
Løsningen blev valgt sideløbende med et større forandringsprojekt, der satte den individuelle beboer i centrum.
Læs mere

Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Plejehjemmet Adelaide har med brug af simple velfærdsteknologiske løsninger skabt et miljø med tilfredse medarbejdere, højere kvalitet i plejen og lavere lønomkostninger.

Med Sensorer fra Sense Solutions

Adelaide har for nylig installeret Nemlias plejehjemsløsning med beboerkald, nødkald og sensorer på fællesarealer og i de boliger, hvor det er nødvendigt.
Løsningen blev valgt sideløbende med et større forandringsprojekt, der satte den individuelle beboer i centrum.
Læs mere

Sensorbaseret informations indsamling

Pålidelig og præcis information er afgørende for at reducere eller eliminere driftsforstyrrelser og nedetid. Virksomheder bliver i stigende grad nød til at optimere driften for at være på forkant med fejl i forsyningskæder på globale markeder. Sense Solutions tilbyder realtidsinformation om udstyr, bevægelser, temperaturskift, varebeholdninger, produktivitet og andre nøgle funktioner. Skræddersyet rapportering og advarsler giver mulighed for at forudsige vedligeholdelse og proaktiv beslutningstagning for at øge oppetiden og forbedre kvaliteten.

Sense Solutions og nærtstående partnere har sammen mange års erfaring i udvikling, implementering, drift og vedligeholdelse af sensor baserede informations systemer. Både som samlet løsning og som separat disciplin  findes der reference projekter der gør partnerskabet til en af de mest erfarne spillere på markedet for IoT løsninger.

Certificeret viden og erfaring

Sensor

Sonsor porteføljen består af flere dataloggers med hver deres force. Opdag, hvordan indsigt kan give dig grundlag til at gøre en forskel, ikke kun for din forretning, men også for miljø og klima. Med vores IoT-sensore opsamler vi dine data og giver dig vigtig indsigt, der giver dig mulighed for at optimere og træffe mere bæredygtige valg.

Connectivity

Med det åbne og meget effektive loRaWan, opsamles data trådløst fra sensorer overalt i Danmark. Med den rigtige connectivity-løsning kan vi sikre en effektiv ubrudt strøm af data med lav vedligeholdelses behov.
Vi kan videresende data, enten direkte til jeres eget data management system eller via et data warehouse med mulighed for lagring, transformation og distribution.

Security

Certificeret sikkerhedseksperter hjælper når du har brug for et ekstraordinært sikkerhedsniveau. Vi tager IoT-cybersikkerheden til næste niveau, med kryptering og nøglegenerering bygger vi nogle af verdens mest sikre Data indsamlings løsninger. Vi sørger for at dine kritiske data bliver transporteret sikkert til den havn, du ønsker. Desuden beskytter vi også din IP, ved brug af fortrolige algoritmer og undgår herved at du bliver kompromitteret.

Data

Data fra sensorer opsamles på centrale servere og sendes videre til data management systemer, hvor de analyseres, kombineres med anden data eller bruges direkte i datadrevne beslutninger. Sense Solutions er ikke kun indsamling af nye data via IoT, men også brug af eksisterende data. Vi overvåger og rådgiver om både offentlige og private data-spaces (tilgængelige databaser). Vi rådgiver også om adgang til data fra andre EU lande.

Advanced Data Analytics

Er der brug for avanceret data analyse ved brug af AI og ML, arbejder Sense Solutions sammen med en række førende virksomheder på dette område. Sense Solutions kan naturligvis også samarbejde med jeres eksisterende udviklings partnere og levere den helt rigtige data forsyning til ADA modellerne.

At skabe værdi fra data er ikke simpelt!
Men det er simpelt at komme i gang.

Det er simpelt at komme i gang.

Lav en ærlig forretningsplan

Hvad vi du opnå?
Hvor værdifuldt er det for dig at nå disse mål? Tænk kort, langt og sikkerhed.

Lav en god data arkitektur

Hvor skal vi måle? Hvilke krav til kvalitet og sikkerhed? "Live" data eller et data punkt i døgnet?

Lav et brugbart proof of concept

Husk systemovervågning, sensor vedligeholdelse, løbende sikkerhedstest, datavalidering, mm.

Transformering og skalering

Skab return on Investment ved at optimere processer eller skabe ny forretning på stabile data forsyninger.