Kundecase: Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Med sensorer fra Sense Solutions

Plejehjemmet Adelaide har installeret Nemlias plejehjemsløsning med beboerkald, nødkald og sensorer på fællesarealer og i boliger, hvor det er nødvendigt.

Løsningen blev valgt sideløbende med et større forandringsprojekt, der satte den individuelle beboer i centrum.

Nemlia kunde case

Kundecase: Smart gade belysning

Med data fra sensorer
på LoRaWAN®

Løsningen bliver bygget på data fra sensorer på LoRaWAN®-netværk fra Cibicom og sikrer, at den enkelte gadelampe tænder og slukker intelligent, så borgerne kun møder fuld oplyste gader foran sig og et stykke bagud.

Bliv kontaktet og hør, hvordan vi kan hjælpe dit “smart” projekt til verden.

Kundecase: Bedre udnyttelse af parkeringspladser

Med data fra sensorer
på LoRaWan®

Løsningen bliver bygget på LoRaWAN-netværk fra Cibicom. Lemvig har sammen med deres øvrige samarbejdspartnere valgt, at alle sensorer skal opsamle data trådløst, så man centralt kan analysere parkeringsadfærd og løbende optimere skiltning og adgangsforhold.

Bliv kontaktet og hør, hvodan vi kan hjælpe dit “smart” projekt til verden