Nogle af dem vi hjælper

Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Plejehjemmet Adelaide har med brug af simple velfærdsteknologiske løsninger skabt et miljø med tilfredse medarbejdere, højere kvalitet i plejen og lavere lønomkostninger.

Med Sensorer fra Sense Solutions

Adelaide har for nylig installeret Nemlias plejehjemsløsning med beboerkald, nødkald og sensorer på fællesarealer og i de boliger, hvor det er nødvendigt.
Løsningen blev valgt sideløbende med et større forandringsprojekt, der satte den individuelle beboer i centrum.
Læs mere

Kunde case: Smart gade belysning

Smart belysning skal sikre høj borgerservice, men spare på strøm og dermed Co2 når ingen borgere har behov.

Med data fra sensorer på LoRaWan

Løsningen bliver bygget på data fra sensorer på LoRaWan netværk fra CiBiCom og sikre den enkelte gadelampe tænder og slukker intelligent så borgerne kun møder fuld oplyste gader både foran sig og et stykke bagud.


Bliv kontaktet og hør hvodan vi kan hjælpe dit "smart" projekt til verden
Kontakt mig

Kunde case: Bedre udnyttelse af parkeringspladser

kortlægge brugen af parkeringspladser skal sikre bedre udnyttelse af alle parkerings faciliteter og samtidig spare Co2 ved at undgå mange kørte km. i jagt efter parkering.

Med data fra sensorer på LoRaWan

Løsningen bliver bygget på LoRaWan netværk fra CiBiCom. Lemvig har, sammen med deres øvrige samarbejdspartnere, valgt at alle sensorer skal opsamle data trådløst så man centralt kan analysere parkerings adfærd og løbende optimere skiltning og adgangsforhold.

Bliv kontaktet og hør hvodan vi kan hjælpe dit "smart" projekt til verden
Kontakt mig