IoT Asset Tracking Management

Asset tracking management er en hurtigt voksende industri, der hjælper virksomheder med at opnå optimal performance. Gennem brugen af IoT-sensorer, gateways og tracking af assets har asset tracking og asset management systemer revolutioneret måden, hvorpå virksomheder kan spore deres assets og forbedre deres effektivitet. Ved at bruge avancerede sensorer og software kan virksomheder nu spore alt fra fabriksudstyr til hospitalssenge i realtid og optimere deres arbejdsgange i processen.

I dette indlæg vil vi blandt andet gå i dybden med, hvad asset tracking management er, hvilke anvendelsesmuligheder teknologien byder på, de iboende fordele ved teknologien samt konkrete eksempler på virksomheder, der udnytter teknologien i dag.

Hvad er IoT asset tracking?

IoT (Internet of Things) asset tracking er en teknologi, der anvendes til at spore og monitorere fysiske aktiver og genstande ved hjælp af sensorer, der er forbundet til internettet.

Sensorerne kan placeres på alt fra maskiner og køretøjer til paller og medicinsk udstyr – teknologien anvendes også utroligt effektivt i sundheds- og plejesektoren som velfærdsteknologi. Se fx vores samarbejde med Nemlia.

I forhold til logistik og forsyningskæder giver IoT asset tracking virksomheder mulighed for at overvåge deres aktiver i realtid og indsamle data om deres placering, tilstand og bevægelser.

Asset tracking fungerer ved hjælp af en kombination af hardware, software og netværksinfrastruktur. Først skal der installeres sensorer på de assets, der skal overvåges. Disse sensorer kan bruge forskellige teknologier, afhængigt af formålet, såsom RFID, GPS, LoRaWAN®, eller Bluetooth. Når en sensor registrerer en bevægelse eller en ændring for det pågældende asset, videresender sensoren den indsamlede data til en central server eller cloud-baseret platform. På platformen kan du som virksomhed herefter analysere dataen og få indblik i dine assets præcise placering og tilstand. På den måde kan du effektivt optimere dine arbejdsprocesser, reducere spildtid og undgå tyveri og tab af aktiver.

IoT asset tracking-teknologi kan være en uvurderlig ressource for mange forskellige virksomheder, fra produktions- og logistikvirksomheder til sundhedsvæsenet og detailhandlen. Ved at bruge IoT asset tracking kan virksomheder forbedre deres effektivitet og øge deres konkurrenceevne, og derfor bliver teknologien stadig mere udbredt og avanceret.

Gennem automatisering og løbende monitorering af assets kan du som virksomhed styrke dine arbejdsprocesser til fordel for bundlinje, produktkvalitet, tidsplanlægning og kundetilfredshed blandt mange andre fordele.

Her er Sense Solutions din totalløsning inden for indsamling, behandling og præsentation af IoT-data. Vi er et joint venture selskab af Cibicom og Micro Technic – hvor førstnævnte specialiserer sig i netværk, og sidstnævnte i udviklingen af sensorteknologi og gateways. Med andre ord er du med Sense Solutions sikret den fulde pakke af ekspertise, der er nødvendig for at skabe en funktionsdygtig og revolutionerende IoT-løsning.

Kontakt os i dag for at høre mere om dine muligheder.

Anvendelsesmuligheder for asset tracking management

Anvendelsesmuligheder for asset tracking management

Der findes et væld af anvendelsesmuligheder for asset tracking management på tværs af forskellige brancher. I de følgende afsnit præsenterer vi en række eksempler på, hvordan virksomheder kan anvende asset tracking, samt eksempler på virksomheder, der allerede udnytter teknologien i dag. IoT-løsninger består af 4 søjler som visualiseret nedenfor:

Produktions- og logistikvirksomheder

Asset tracking management kan hjælpe virksomheder med at optimere deres produktions- og logistikprocesser ved at give dem realtidsdata om, hvor deres aktiver befinder sig, og hvordan de bliver brugt. Dette kan hjælpe med at forbedre arbejdsflowet, reducere spildtid og undgå tab af aktiver.

Caterpillar

Caterpillar er verdens største produktionsvirksomhed inden for bygge- og anlægsmaskiner samt motorer og industrielle gasturbiner. Virksomheden bruger asset tracking til at spore og overvåge deres udstyr over hele verden. Ved hjælp af sensorer på deres maskiner og udstyr kan de indsamle vigtig data om driftstimer, ydeevne og vedligeholdelsesbehov, som de blandt andet kan bruge til at optimere deres serviceprocesser.

DHL

DHL er en global logistik- og transportvirksomhed, der bruger asset tracking til at monitorere og spore deres forsendelser i realtid. Ved hjælp af sensorer og GPS-enheder på deres lastbiler og fragtskibe indsamler de data om transportruter, leveringstidspunkter og eventuelle forsinkelser for at optimere deres logistikprocesser.
Derudover bruger de også asset tracking i forbindelse med de leverancer, de transporterer. En pakke er således udstyret med en unik 2D stregkode, som bliver scannet af GLS-personalet, hvorved pakkens placering bliver opdateret i realtid, så slutmodtageren kan følge med i pakkens nuværende placering og videre rejse.

General Electric

General Electric er en global producent af industrielle produkter inden for elektricitet. De bruger asset tracking til at overvåge og optimere deres produktion og forsyningskæde. Ved hjælp af sensorer og software kan de spore og overvåge deres udstyr og materialer i realtid for at optimere deres produktions- og logistikprocesser.
Derudover tilbyder de også asset tracking til deres kunder, så kunderne kan monitorere produkterne i realtid. Det kan fx være en flymotor, der bliver udstyret med IoT-sensorer. På den måde kan kunden få vigtig viden om motorens tilstand, hvorfra kunden kan planlægge rettidig vedligehold og service. Det resulterer blandt andet i mindre nedetid og færre unødvendige servicebesøg, hvilket alt andet lige sætter sig positivt på bundlinjen.

Detailhandel

IoT asset tracking management kan hjælpe detailhandelsvirksomheder med at overvåge deres varer og sørge for, at de er tilgængelige, når kunderne har brug for dem. Det kan også hjælpe med at reducere varesvind, butikstyveri samt forebygge administrative fejl.

Zara

Zara er en global modevirksomhed, og de har igennem mange år gjort brug af asset tracking i form af RFID-tags. Ved at udstyre hvert enkelt tøjstykke med RFID-tags kan de spore tøjet i realtid, hvilket hjælper dem med at optimere deres lagerbeholdning, reducere varesvind og forbedre kundeoplevelsen.

Amazon Go

Amazon Go, en detailhandelskæde under Amazon, bruger IoT asset tracking til at skabe en fuldt automatiseret butiksoplevelse. Ved hjælp af sensorer, kameraer og software kan de spore kundernes bevægelser og køb, hvilket gør det muligt for kunderne at forlade butikken uden at skulle betale ved kassen.

Sundheds- og plejesektoren

Asset tracking kan blandt andet hjælpe sundheds- og plejesektoren med at overvåge medicinsk udstyr og sikre, at de er tilgængelige, når de er nødvendige. Det kan også hjælpe med at spore patienter, beboere og personale og forbedre effektiviteten af kliniske processer.

Nemlia

Ved hjælp af asset tracking management har virksomheden Nemlia søsat en velfærdsteknologi, der hjælper plejesektoren med at effektivisere brugen af ressourcer i en branche, der er presset på tid og varme hænder. Via bevægelsessensorer kan personale holde øje med beboers adfærdsmønstre – hvis en beboer fx har været rastløs i løbet af natten, vil det fremgå af systemet. Det giver anledning til en opfølgende snak mellem personale og beboer, hvilket potentielt kunne have gået hen i det uvisse uden velfærdsteknologien.

Medicinbeholdninger

Asset tracking kan blandt andet også anvendes til at spore medicin og andre vigtige ressourcer i sundhedssektoren. Ved hjælp af RFID-tags kan medicinbeholdninger på hospitaler og apoteker overvåges og administreres mere effektivt, hvilket kan reducere medicinfejl og spild.

Patientovervågning

Teknologien kan også bruges til at overvåge patienter og spore deres bevægelser på hospitalet. For eksempel kan patienter med påvirket orienteringssans – fx dem der lider af demens eller andre lignende sygdomme – spores og overvåges i realtid ved hjælp af IoT-sensorer, der eksempelvis er integreret i et armbånd, som de bliver forsynet med. På den måde kan personalet hurtigt lokalisere den vandrende patient, inden en potentiel skade er sket.

Landbrugsindustrien

Asset tracking kan også hjælpe landbrugsvirksomheder – fx gennem overvågning af udstyr og dyrebestande for dermed at sikre, at udstyr såvel som dyrebestand får den rette pleje og opmærksomhed. Det kan også hjælpe med at spore landbrugsmaskiner og -materiel og sikre, at de når frem til deres destination sikkert og i god stand.

John Deere

John Deere er en stor producent af landbrugsmaskiner og -udstyr og har integreret IoT-teknologi i deres traktorer og andre maskiner. Ved hjælp af GPS-tracking og sensorer kan deres landbrugsmaskiner overvåges og styres fra en fjernbetjening. Derudover har John Deere også udnyttet IoT-teknologi i deres produktionsfabrikker, så de kan indsamle og analysere data i realtid omkring effektiviteten af samlebåndsprocessen, forebygge uplanlagt nedetid og styrke produktiviteten på tværs af forsyningskæden.

Trimble

Trimble er en virksomhed, der leverer avancerede produkter til landbrugspræcision. De har udviklet IoT-baserede teknologier til at spore traktorer og andre landbrugsmaskiner, som hjælper landmænd med at forbedre deres produktivitet og økonomi.

Monsanto

Monsanto er ejet af Bayer og er en virksomhed, der er kendt for sin produktion af plantebeskyttelsesmidler og genmodificerede afgrøder. De anvender asset tracking – deres specifikke løsning er kaldt FieldDrive – til løbende at spore og overvåge deres afgrøder for kvalitet og vækstbetingelser. Den indsamlede data kombineres med data om vejr, temperatur, luftfugtighed og mange andre vigtige parametre, der er centrale for at skabe de bedste betingelser for plantevækst samt produktivitet.

Hvilke fordele er der ved at anvende asset tracking management?

Asset tracking management tilbyder en række fordele for virksomheder og organisationer. Nogle af de vigtigste fordele ved at bruge IoT asset tracking inkluderer:

1. Forbedret effektivitet

Asset tracking kan hjælpe virksomheder med at øge deres effektivitet ved at forbedre deres asset management. Ved at spore og overvåge deres aktiver i realtid kan virksomheder forudse potentielle problemer og tage proaktive skridt for at undgå dem, hvilket kan reducere nedetid og forbedre produktiviteten.

2. Mere præcis sporing af aktiver

Teknologien gør det muligt for virksomheder at spore deres aktiver i realtid og få en præcis placering af dem. Dette kan især være vigtigt for virksomheder, der håndterer større mængder af assets. Det er også særligt relevant for virksomheder, der har assets placeret over forskellige geografiske områder, og som gerne vil have indsigt i deres placeringer og bevægelser. Ved at have data på de præcise placeringer af assets kan virksomheder igangsætte strategier og foranstaltninger, der reducerer og forebygger uhensigtsmæssige begivenheder – såsom tab og tyveri

3. Bedre kundeoplevelser

Asset tracking kan også hjælpe virksomheder med at forbedre kundeoplevelsen ved at give kunderne mulighed for at spore deres ordrer og leverancer i realtid. Dette kan give kunderne større tillid til virksomhederne og øge deres tilfredshed med deres service.

Teknologien bag asset tracking management

Asset tracking management fungerer ved at kombinere flere forskellige teknologier, som alle arbejder sammen for at muliggøre tracking af assets. Først og fremmest er der sensorer, som kan installeres på de aktiver, der skal spores. Sensorerne er udviklet til at kunne måle en række forskellige parametre, såsom position, temperatur, fugtighed, acceleration og vibrationer.
Sensorerne er typisk trådløse og kan kommunikere med andre enheder i et netværk. Dette netværk kan omfatte trådløse netværk som Wi-Fi, Bluetooth eller LoRaWAN®, eller mere avancerede netværk som 4G eller 5G mobilnetværk.

Når sensoren er tilsluttet et netværk, kan den sende data til en central server, som kan analysere dataene og give brugerne information om placering, tilstand og andre relevante oplysninger. Hvad sensoren opfanger af data, afhænger af, hvordan sensoren er udviklet.

For at kunne fungere korrekt kræver asset tracking ofte også specialiseret software. Denne software kan give brugerne et visuelt overblik over, hvor alle deres aktiver befinder sig, og hjælpe med at identificere eventuelle problemer eller flaskehalse i deres forsyningskæde. Derudover kan softwaren give advarsler, hvis et aktiv befinder sig uden for en defineret geografisk grænse eller er udsat for unormale temperaturer eller andre risici.

Ved at kombinere sensorer, netværksforbindelser og software kan IoT asset tracking give virksomheder en mere præcis og omfattende oversigt over deres aktiver, hvilket kan hjælpe dem med at forbedre effektivitet, reducere omkostninger og give bedre kundeoplevelser.

En end-to-end asset tracking løsning kræver derfor indsigt i netværksteknologi, udvikling af sensorer samt viden om software. Når du samarbejder med Sense Solutions om asset tracking, får du hele paletten af ekspertise, der er påkrævet for at komme godt i mål med strategien.
Som virksomhed er vi nemlig et joint venture af to større virksomheder; Cibicom og Micro Technic.

Cibicom specialiserer sig i netværk og råder fx over en landsdækkende IoT-infrastruktur baseret på LoRaWAN®-standarden. Micro Technic specialiserer sig derimod i udviklingen af sensorer og enheder til IoT-løsninger.
Sense Solutions hjælper jer gennem hele forløbet fra behovsafdækning til produktion, installation, drift og vedligehold af en asset tracking-løsning. De indsamlede data indgår i datadrevne løsninger, der effektiviserer arbejdsgange, reducerer CO2, forbedrer sundhed, optimerer ressourcer eller giver jer dybere indsigt i forretningskritiske områder, som dermed kan forandre og forbedre jeres processer.

Interesseret i at høre mere? 

Oversigt over forskellige asset tracking-teknologier

Der er flere teknologier, der anvendes til IoT asset tracking, og valget af teknologi afhænger af den pågældende anvendelse og de specifikke behov. Her er en oversigt over de mest almindelige teknologier:

LoRaWAN

LoRaWAN® er en trådløs teknologi, der fungerer ved at sende data gennem radiofrekvenser på lang rækkevidde og med lavt strømforbrug. Det betyder, at LoRaWAN®-teknologi er særdeles godt egnet til asset tracking management, hvor sensorer skal kunne sende data over store afstande, såsom i landbrugsområder eller i byområder, og hvor det ikke er muligt at skifte batterierne på sensorerne jævnligt – det lave strømforbrug forbundet med LoRaWAN® fjerner behovet for regelmæssig batteriskifte.

LoRaWAN®-teknologi kan også bruges til at etablere private netværk, hvilket kan være en fordel for virksomheder, der ønsker at have fuld kontrol over deres IoT-netværk og data. Denne private netværksfunktion gør også, at LoRaWAN® kan bruges til at overføre data fra og til objekter, der befinder sig inden for et lukket område, såsom et lager eller en produktionshal.

En anden fordel ved LoRaWAN® er, at det er relativt billigere end andre teknologier såsom GPS, da der ikke kræves særlige chips eller højpræcisions-enheder for at fastsætte placeringen af et objekt. LoRaWAN®-teknologi kan også bruges sammen med andre teknologier som GPS eller RFID for at give mere præcise oplysninger om et assets placering.

Det er også værd at nævne, at LoRaWAN® er en åben standard, som betyder, at virksomheder kan udvikle deres egne LoRaWAN®-netværk og -sensorer uden at skulle betale licensgebyrer til en tredjepart. Denne åbne standard tilskynder til innovation og samarbejde på tværs af forskellige industrier og bidrager til at drive udviklingen af IoT asset tracking.

RFID (Radio Frequency Identification)

RFID-teknologi gør det muligt at identificere og spore objekter ved hjælp af radiofrekvenser. RFID-tags eller -etiketter er små og billige og kan placeres på næsten enhver genstand. RFID-teknologi kan bruges til at spore aktiver inden for en kort rækkevidde og er populært inden for detailhandlen og produktionsindustrien.

GPS

GPS er en satellitbaseret teknologi, der bruges til at spore objekter over lange afstande. GPS-teknologi er populær i logistikindustrien og anvendes til at spore fragt og forsyninger på tværs af lande og kontinenter.

Bluetooth

Bluetooth-teknologi anvendes ofte i IoT asset tracking-løsninger til at spore objekter inden for en kort rækkevidde, typisk op til 10 meter. Bluetooth er en trådløs teknologi, der gør det muligt at forbinde objekter med smartphones eller andre enheder og kan anvendes til at spore aktiver inden for bygninger eller på mindre områder.

Ovenstående eksempler er kun et udsnit af de mange forskellige teknologier, der anvendes inden for IoT asset tracking, og nye teknologier og løsninger bliver konstant udviklet og forbedret.