Ukompliceret teknologi bidrager
til løsning af plejesektorens kapacitetsproblemer

Ukompliceret teknologi bidrager til løsning af plejesektorens kapacitetsproblemer

Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Et godt arbejdsmiljø er nøglen til bedre ældrepleje

Der er ingen snærende bånd, når plejehjem vælger Nemlia. Hele ideen med den nye plejehjemsløsning, som anvendes overalt på Færøerne og nu er på vej ind i Danmark, er, at både software og hardware skal være nemt at bruge. Softwaren, som er app-baseret, kræver højst tre klik for at få overblik over en beboersituation. Og hardwaren består af blandt andet af helt almindelige smartphones og ukomplicerede sensorer, der kan sammensættes og flyttes rundt, så de understøtter den enkelte borgers aktuelle behov.

Keep it simple

Det skal være let at installere, bruge og tilpasse løsningerne til den enkelte beboers behov på landets plejehjem. Det er mantraet for Sense Solutions, der leverer det tekniske fundament under Nemlias løsninger til plejesektoren. Sammen leverer de to partnere et anderledes bud på, hvordan man kan løse kapacitetsproblemerne på plejehjemmene med ukompliceret teknologi, der skaber arbejdsglæde og mere tid til de ældre.

Case: Plejehjemmet Adelaide

Hurtige resultater:

Plejehjemmet Adelaide har med brug af simple velfærdsteknologiske løsninger skabt et miljø med tilfredse medarbejdere, højere kvalitet i plejen og lavere lønomkostninger. Dyre vikarløsninger er blevet afskaffet og erstattet af færre fastansatte, der i kraft af teknologien har forbedret nattetimerne på plejehjemme.

Nemlia appen er meget brugervenlig!
En af de ting, jeg især er glad for er, at vi har nemt tilgængelig historik over de enkelte beboerregistreringer. Vi kan se, hvem der har kaldt og hvem der har været urolig i løbet af natten, så vi har et fuldt overblik over den enkelte beboers søvnmønster, som vi kan videregive til dagvagten. Det har stor betydning for den omsorg og pleje, beboeren har behov for i løbet af dagen

Enkelhed og intuitivt

Nemlias løsning har løst de tekniske problemer, som personalet tidligere sloges med. Både softwaren og hardwaren i den nye løsning er meget intuitiv og væsentlig nemmere at bruge. Der er kun én app på den helt almindelige smartphone, personalet anvender, og det kræver kun få tryk at få overblik over en beboersituation. Sensorudstyret et ligeledes af en anden og langt mere enkel samt billigere kaliber. 

Vi har tidligere haft en klassisk, omfattende løsning, som var alt for komplicerede. Sensorerne var pivdyre og alt for tekniske til os, så de gav ikke den ønskede værdi. Jeg skal ikke kunne sige, hvis skylden var, men de fungerede ikke.
Vi kan ikke drive plejehjem og yde omsorg uden teknologi, men den skal være nem for personalet at administrere

Teknikken i baggrunden

Der findes mange væg-til-væg løsninger på markedet, som tvinger plejehjemmene ned i en ramme defineret af leverandøren. Ofte udspringer løsningerne fra hospitalssektoren og er baseret på kompliceret teknologi, som skyder forbi plejehjemmenes behov. Vores løsning er udviklet af folk fra plejesektoren med et grundprincip om brugervenlighed og enkelhed

Nemlia & Sense Solutions, on tour.
Mød holdet bag løsningen

Nemlia &
Sense Solutions, on tour:
Mød holdet bag løsningen.

Ulrik Blichfeldt
Contry manager – Nemlia Danmark
EYÐBJØRG LEO
Product manager – Nemlia Færøerne

Bo Erichsen
CTO – Sense Solutions

Mads Liebst
CCO – Sense Solutions
mali@prod-web01.sensesolutions.dk

Vil du have en DEMO eller vil du vide mere om hvordan vi kan hjælpe dig så tøv ikke med at række ud.